Pendiri Teks harian

Jalan, n. 480

Kutipad dari Jalan

Mohonlah kepada Allah dengan rendah hati agar Dia meningkatkan imanmu. Dan kemudian, dengan terang baru, engkau akan dapat dengan jelas membedakan jalan-jalan dunia dan jalanmu sebagai seorang rasul.